Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA INGÅR DISTRIBUTIONSAVTAL PÅ YTTERLIGARE 8 MARKNADER FÖR EMTRIX™

Moberg Derma AB meddelar idag att man ingått ett distributionsavtal för åtta länder i Mellanöstern. Avtalet gäller Moberg Dermas nagelprodukt Emtrix™ – en ny behandling av missfärgade och skadade naglar t ex orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Enligt avtalet kommer Moberg Derma att ansvara för produktion medan distributören kommer att ansvara för registrering och marknadsföring i Mellanöstern.

Moberg Derma har sedan tidigare ingått distributionsavtal för de nordiska länderna och Kanada.

"Det är med stor glädje vi ser att Emtrix™ internationella expansion fortsätter”, kommenterar Martin Ingman, VP Sales & Marketing.

Om Emtrix™ och nagelsjukdomar
Emtrix™ kommer att tillhandahållas receptfritt och har potential att bli förstahandsval vid behandling av vanligt förekommande nagelsjukdomar. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 500 patienter. Produkten är för utvärtes bruk, har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor.

Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil. 

Kontakt Moberg Derma
Peter Wolpert, VD
Telefon: +46 (0)8 - 522 307 00
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB, Stockholm utvecklar och kommersialiserar patenterade medicinska produkter för behandling av hudsjukdomar. Bolaget fokuserar på innovativa produkter baserade på välkända substanser. Moberg Derma utlicensierar produkträttigheter till partners och distributörer samtidigt som man behåller vissa marknadsföringsrättigheter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006 och har 10 anställda. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen. För mer information: www.mobergderma.se