Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010

Framsteg i kommersialiseringsarbetet och lånefacilitet om 50 MSEK säkrad

JANUARI – JUNI 2010

  • Nettoomsättning 0,8 MSEK (1,0)
  • Forsknings- och utvecklingskostnader 7,4 MSEK (8,5)
  • Rörelseresultat -12,7 MSEK (-13,7)
  • Resultat efter skatt -12,7 MSEK (-13,6)
  • Resultat per aktie -4,16 SEK (-5,40)
  • Operativt kassaflöde per aktie -3,61 SEK (-7,79)

Andra kvartalet i korthet
Under andra kvartalet har följande viktiga händelser avrapporterats:

  • Distributionsavtal har ingåtts för sju länder i Mellanöstern avseende Emtrix™
  • Mats Pettersson valdes som ny styrelseordförande på årsstämman och Wenche Rolfsen invaldes som vice styrelseordförande.

Händelser efter rapportperiodens slut

  • Distributionsavtal med Perrigo ingicks avseende Emtrix i Israel
  • Avtal avseende lånefacilitet på 50 MSEK ingicks med Shejk Mohammed H. Al Amoudi

VD-KOMMENTAR
Vi nådde under kvartalet framgångar i vårt intensiva arbete med att teckna avtal med distributörer. Avtal tecknades för sju länder i Mellanöstern samt Israel. Vi har fortsatta dialoger med tänkbara partners och distributörer på ett antal marknader. Målet är att säkra distributörer på ytterligare marknader utöver de 13 vi hittills avtalat om.

Tillsammans med vår nordiska partner har vi arbetat med förberedelser för första lanseringen till slutkund av Emtrix™, som bland annat används vid nagelsvamp. En lansering är tänkt att ske under hösten på den svenska marknaden.

Utvecklingsarbetet med projektportföljen fortskrider på tillfredställande sätt. Ett viktigt rådgivande möte avseende läkemedelskandidaten MOB-015 genomfördes med Läkemedelsverket med positivt utfall. För A-Fizz och LimTop krävs ytterligare prekliniskt arbete innan val av läkemedelskandidat kan ske.

Genom lånefaciliteten på 50 MSEK har vi säkerställt ytterligare kapital som ger oss möjlighet att med full kraft fortsätta arbetet att kommersialisera våra medicinska produkter och vidareutveckla bolagets viktiga läkemedelsprojekt. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00, peter.wolpert@mobergderma.se 
För ytterligare information om Moberg Dermas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergderma.se .