Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA AVBRYTER BÖRSNOTERINGEN

Styrelsen för Moberg Derma AB (publ.) har beslutat att avbryta den föreslagna noteringen på NASDAQ OMX Stockholm då efterfrågan från investerare inte har varit tillräckligt stor för att säkerställa en framgångsrik tillvaro på börsen.

”Vi har upplevt ett stort intresse för Moberg Derma som bolag från investerare. Däremot har vi och våra rådgivare underskattat klimatet för börsintroduktioner och viljan att teckna aktier har inte varit tillräcklig stort. Vi saknar därmed en ägarbas som säkerställer en framgångsrik notering”, säger Peter Wolpert, Moberg Dermas VD och grundare och fortsätter: ”Med den finansiering vi har sedan tidigare kommer vi att fortsätta att utveckla Moberg Derma, som onoterat bolag, med fokus på ytterligare marknadslanseringar och prioriterade utvecklingsprojekt.”

E. Öhman J:or Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har varit legal rådgivare till Moberg Derma med anledning av nyemissionen och anslutningen av bolagets aktie till NASDAQ OMX Stockholm. Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB har varit retail-distributörer i samband med erbjudandet.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se   

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ.), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen. För mer information: www.mobergderma.se