Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2010

 Emtrix® marknadsledande i Norden och fas II prövning påbörjad för MOB-015

JANUARI – DECEMBER 2010

 • Nettoomsättning 8,5 MSEK (1,6)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader 19,0 MSEK (15,7)
 • Rörelseresultat -30,1 MSEK (-24,3)
 • Resultat efter skatt -31,0 MSEK (-24,2)
 • Resultat per aktie -5,08 SEK (-4,45)
 • Operativt kassaflöde per aktie -4,97 SEK (-4,14)

Fjärde kvartalet i korthet

Under fjärde kvartalet har följande viktiga händelser avrapporterats:

 • Styrelsen beslutade att avbryta noteringen på NASDAQ OMX och fortsätta utveckla bolaget i onoterad miljö
 • Läkemedelsverket beviljade tillstånd att starta klinisk fas II prövning för MOB-015
 • Distributionsavtal med Gebro Pharma AG ingicks för marknadsföring av Kaprolac® och Emtrix® i Schweiz
 • Distributionsavtal med Laboratorio EDOL ingicks för marknadsföring av Emtrix® i Portugal

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Teckningsförbindelse med låneavtal för kapitaltillskott på 4 MSEK har tecknats med Bank von Roll AG

VD-KOMMENTAR

Lanseringen av Emtrix® (Nalox® i Norden) har startat mycket bra. Redan första kvartalet efter lansering är produkten marknadsledande i Norden och säljs av de flesta stora apotekskedjorna. Vi förväntar oss lansering på ytterligare marknader under den närmaste tiden.

Bolagets affärsutvecklingsarbete pågår med oförminskad kraft för att teckna distributörsavtal på ytterligare marknader. Under perioden slöts distributionsavtal med Gebro Pharma AG och Laboratorio EDOL.

Utvecklingsarbetet med projektportföljen fortskrider enligt plan. Läkemedelsverket beviljade i november tillstånd att starta en fas II prövning för MOB-015 - bolagets nästa generationsprodukt för nagelsvamp. Prövningen startade i december och planeras inkludera 250 patienter. Når vi målprofilen har MOB-015 potential att bli marknadsledande globalt för behandling av nagelsvamp.

I slutet av året beslutade vi att dra tillbaka noteringserbjudandet. Vi har sedan tidigare en outnyttjad lånefacilitet på 50 MSEK från Mohammed Al-Amoudi som säkrar finansieringen av verksamheten de närmaste tolv månaderna. Lånefaciliteten kan utnyttjas från och med årskiftet men vi utvärderar alternativ att finansiera verksamheten med eget kapital.

Sammanfattningsvis har 2010 varit ett intensivt och händelserikt år. Den avbrutna noteringen var en motgång, men verksamheten i sin helhet har utvecklats mycket positivt, med lansering av bolagets första produkter som årets höjdpunkt.

Peter Wolpert, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA   

Peter Wolpert, verkställande direktör, tel. 08-522 307 00, peter.wolpert@mobergderma.se

För ytterligare information om Moberg Dermas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergderma.se