Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMAS NYEMISSION FULLTECKNAD

Moberg Derma AB (publ) har slutfört den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som beslutades den 24 februari 2011. Nyemissionen tillför bolaget 12,0 MSEK.

Moberg Derma har under perioden 3-17 mars 2011 genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till cirka 31 procent med stöd av företrädesrätt och 69 procent utan stöd av företrädesrätt. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför Moberg Derma 12,0 MSEK. Emissionskapitalet kommer att användas för den löpande verksamheten.

”Denna kapitalförstärkning ger oss ytterligare handlingsutrymme i tillägg till den outnyttjade lånefaciliteten på 50 MSEK”, säger Peter Wolpert, VD Moberg Derma.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 414 508 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 652 849,60 SEK fördelat på 6 528 496 aktier.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se   

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen. För mer information:
www.mobergderma.se