Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA TECKNAR LETTER OF INTENT OM DISTRIBUTION I USA

Moberg Derma AB (publ) har skrivit en avsiktsförklaring avseende distribution i USA. Avsiktsförklaringen omfattar Emtrix® - en produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avsikten är att ge distributören en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i USA.

"Att vi redan efter det första kvartalet efter lansering är marknadsledande i Norden har ökat intresset från potentiella distributörer på andra marknader. Vi hoppas kunna lansera i USA redan innan året är slut”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Om Emtrix® och nagelsjukdomar
Emtrix® är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010 under varumärket Nalox™. Emtrix® tillhandahålls receptfritt och har potential att bli förstahandsval. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 500 patienter. Emtrix® har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor.

Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen.
För mer information:
www.mobergderma.se