Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

PETER ROTHSCHILD INVALD I MOBERG DERMAS STYRELSE

Den 18 april 2011 genomfördes årsstämma i Moberg Derma AB (publ). I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslöt att som ny ledamot välja in Peter Rothschild.

Styrelsen har efter årsstämman följande sammansättning:

•                            Mats Pettersson (styrelseordförande)
•                            Wenche Rolfsen (vice styrelseordförande)
•                            Bertil Karlmark
•                            Torbjörn Koivisto
•                            Gustaf Lindewald
•                            Peter Wolpert
•                            Peter Rothschild

Peter Rothschild har lång erfarenhet bl a från bioteknikindustrin. Han är verkställande direktör och grundare av BioGaia AB (publ). Peter Rothschild är även styrelseordförande i Loft Industries AB och styrelseledamot i ett flertal av BioGaias dotterbolag. Peter Rothschild har även varit styrelseledamot i Diamyd Medical AB och Perlan AB.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se   

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Derma ägs av institutionella och privata investerare samt företagsledningen.
För mer information:
www.mobergderma.se