Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA TECKNAR AVTAL OM DISTRIBUTION I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND

Moberg Derma AB (publ) har tecknat ett distributionsavtal med OzHealth Pharma för Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar Emtrix® - en produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger distributören en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i Australien och Nya Zeeland.

”Avtalet är ett led i vår internationella kommersialisering av Emtrix®. Det gör att Emtrix® kommer att marknadsföras på ytterligare en stor marknad och totalt har vi nu distributörer på över 20 marknader”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Om Emtrix® och nagelsjukdomar
Emtrix® är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010 under varumärket Nalox™. Emtrix® tillhandahålls receptfritt och har potential att bli förstahandsval. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Emtrix® har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor.

Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD  Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35 Email: peter.wolpert@mobergderma.se
Magnus Persson, IR Mobil:
+46 (0)73 – 355 26 01 Email: magnus.persson@mobergderma.se

Denna information Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni, kl 08:00.

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se