Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2011

Fortsatt stark tillväxt och distributionsavtal tecknade i USA och Australien

JANUARI – JUNI 2011

 • Nettoomsättning 13,5 MSEK (0,8), en ökning med 12,7 MSEK (+1 539%)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader 13,7 MSEK (7,7), en ökning med 6,0 MSEK (+79%)
 • Rörelseresultat -16,3 MSEK (-12,7), en minskning med 3,6 MSEK (-28%)
 • Resultat efter skatt -16,2 MSEK (-12,7), en minskning med 3,5 MSEK (-28%)
 • Resultat per aktie -2,51 SEK (-2,08)
 • Operativt kassaflöde per aktie -2,01 SEK (-1,80)

APRIL – JUNI 2011

 • Nettoomsättning 8,0 MSEK (0,2)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader 7,1 MSEK (4,9)
 • Rörelseresultat -9,7 MSEK (-8,0)
 • Resultat efter skatt -9,6 MSEK (-8,0)

Andra kvartalet i korthet
Under andra kvartalet 2011 har följande viktiga händelser avrapporterats:

 • Distributionsavtal med OzHealth Pharma ingicks för marknadsföring av Emtrix® i Australien och Nya Zeeland
 • Europeiskt försäljningstillstånd för Kaprolac® Skin Repair & Hydration
 • Börsnotering på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan
 • Nyemission om 74 MSEK i samband med börsnoteringen

Händelser efter rapportperiodens slut

 • Distributionsavtal med Alterna LLC ingicks i juli för marknadsföring av Emtrix® i USA
 • Första order från Walmart i USA

VD-KOMMENTAR
Jag är mycket nöjd över vad vi åstadkommit under vårt första kvartal som börsnoterat bolag. Vi har haft en stark försäljningstillväxt för vårt första preparat – Emtrix®/Nalox, som stärkt sin marknadsledande position i Norden. Vi har nu tio distributörer för Emtrix® för ett trettiotal marknader. Produkten har hittills lanserats på sju marknader – i fyra nordiska länder och nyligen i Schweiz, Kanada samt Portugal. I juli skrevs dessutom avtal med en distributör i USA, och där har nu Walmart, världens största detaljhandelskedja, lagt en första order.

Även vår utvecklingsportfölj har utvecklats bra under kvartalet. Majoriteten av patienterna är nu rekryterade till vår fas II studie för MOB-015. För Kaprolac Skin Repair & Hydration erhölls CE-märkning och därmed försäljningstillstånd inom EU/EES.

Det kapital som tillfördes bolaget i samband med börsnoteringen ger möjlighet att med full kraft utveckla projektportföljen till kommersialisering, samtidigt som vi fortsätter med den internationella lanseringen. Det andra kvartalet har varit händelserikt och positivt med en ökad aktivitetsnivå. Jag ser med stor tillförsikt fram emot vad vi kan åstadkomma det andra halvåret 2011.
Peter Wolpert, VD

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens kl 14.00 idag. Telefon: 08-50513804, ange kod 677055

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti, kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil:
+46 (0)73 – 355 26 01
Email:
magnus.persson@mobergderma.se

För ytterligare information om Moberg Dermas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergderma.se