Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA HAR SLUTFÖRT REKRYTERINGEN TILL FAS II-STUDIE FÖR MOB-015

Moberg Derma AB (OMX: MOB) har framgångsrikt slutfört rekryteringen av 237 patienter med nagelsvamp till den pågående fas II-studien för MOB-015. MOB-015 är bolagets andra generations utvärtes behandling mot nagelsvamp.

Syftet med studien, som inkluderar 237 patienter, är att bekräfta produktkonceptet för MOB-015 samt ge underlag inför fas III och licensiering. Patienterna följs under tolv månader med avseende på de effektvariabler som FDA och EMA normalt accepterar för indikationen nagelsvamp.

”Vi är mycket nöjda med att patientrekryteringen är framgångsrikt slutförd och att studien löper enligt plan. MOB-015 har potential att bli framtidens marknadsledare inom nagelsvamp.”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Om MOB-015 och nagelsvamp
MOB-015 är en är ny utvärtes behandling mot nagelsvamp med både svampdödande, keratolytiska och uppmjukande egenskaper. Bolagets patentsökta formuleringsteknologi möjliggör att höga koncentrationer av en svampdödande substans transporteras in och genom nagelvävnad. I prekliniska studier på humana naglar har mer än tio gånger högre koncentrationer av den svampdödande substansen uppmätts än vad som framgångsrik tablettbehandling resulterar i. Eftersom MOB-015 appliceras lokalt undviker man de biverkningar som tablettbehandling är förknippad med.

Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september, kl 08:30.

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas första produkt var Emtrix®/Nalox™ som direkt efter lansering 2010 blev marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se