Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA OCH MEDA AVTALAR OM NALOX I EUROPA

Moberg Derma AB (OMX: MOB) och Meda AB har tecknat licensavtal avseende rättigheterna för Nalox® - Moberg Dermas patenterade produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger Meda exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Nalox® i ett stort antal länder i Europa. Moberg Derma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten. Meda har under det senaste året gjort Nalox® till marknadsledare i Norden. 

Avtalet omfattar flera stora länder, t ex Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Österrike, Holland och Belgien.

Som ersättning för de exklusiva rättigheterna betalar Meda totalt 32 MSEK, varav 13 MSEK vid avtalets undertecknande och resterande 19 MSEK vid s k milestones. Därutöver utgår ersättning för levererade produkter.

“Avtalet är ett viktigt steg i den globala lanseringen av Nalox®”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma, och fortsätter, “Meda har i Norden visat att de är en perfekt partner genom att snabbt göra Nalox® till marknadsledare. Med Medas starka försäljningsorganisation i Europa har vi stora förhoppningar om att det kan upprepas på fler marknader", avslutar Peter Wolpert.

Om Nalox® och nagelsjukdomar
Nalox® är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010 och snabbt blev marknadsledande. Nalox® tillhandahålls receptfritt och säljs under namnet Emtrix® på vissa marknader samt Kerasal® Nail i USA. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Nalox® har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september, kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil:
+46 (0)73 – 355 26 01
Email:
magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas första produkt var Nalox®/Emtrix® som direkt efter lansering 2010 blev marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se