Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA AVBRYTER SAMARBETE I KANADA

Moberg Derma AB (STO: MOB) och Medical Futures Inc. har kommit överens om att distributionsavtalet mellan parterna ska upphöra och att samarbetet avbryts. Avtalet gav distributören en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i Kanada.

Moberg Derma återtar samtliga rättigheter till Emtrix® i Kanada. Distributören får rätt att sälja ut sitt lager under en period.

”Då försäljningen inte motsvarat förväntningarna har vi kommit överens om att avbryta samarbetet. Vi söker istället en ny distributör i Kanada med fokus på en konsumentinriktad marknadsföring av produkten”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma. 

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december, kl 15:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter.
Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se