Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma tilldelas 0.9 miljoner Euro i forskningsanslag från Eurostars

STOCKHOLM, 24 juni, 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att Eurostars har beslutat att anslå 0.9 miljoner Euro för vidare produktutveckling och klinisk studie av BUPI.

Projektet “BUPI - a long-acting lozenge with bupivacaine for pain relief of Oral Mucositis in cancer patients” kommer att ledas av Moberg Pharma och genomföras i samarbete med sex externa partners i Sverige och Danmark: Oracain ApS, TFS Trial Form Support ApS, Århus universitetssjukhus, Herlevs universitetssjukhus, PCG Clinical Services AB och Skånes universitetssjukhus. Anslaget från Eurostars kommer att medfinansiera fortsatt utveckling av produkten inklusive en klinisk fas III studie.

Eurostars är ett gemensamt program mellan EUREKA och den Europeiska kommissionen med finansiering från 34 europeiska länder samt från EU genom Horizon 2020. Eurostars stödjer forskningsbaserade mindre och medelstora bolag med innovativa projekt avsedda för en internationell marknad.

Vi är mycket nöjda över att i stark konkurrens från många andra europeiska ansökningar ha erhållit anslag från Eurostars. Anslaget ger viktig medfinansiering till den fortsatta utvecklingen av BUPI med målet att tillhandahålla en längre och mer effektiv smärtlindring för cancerpatienter som lider av oral mukosit. Vi räknar med att kunna presentera data från den pågående fas II-studien senare under året”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Kjell Rensfeldt, VP R&D, Tel: +46 (0)70 - 712 45 32, E-mail: kjell.rensfeldt@mobergpharma.se

Om oral mukosit och BUPI
Oral mukosit (“OM)” orsakar smärtsam inflammation och sårbildning i munslemhinnan. OM är en vanlig och allvarlig komplikation av cancerbehandling som drabbar 80% av patienter som erhåller strålterapi mot cancer i huvud- och nackregionen, nästan samtliga patienter som genomgår benmärgstransplantation och en stor del av de patienter som får cellgiftsbehandling. OM kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling, ökar risken för ytterligare sjuklighet och död, samt bidrar till högre sjukvårdskostnader. I USA drabbas ungefär 400 000 cancerpatienter varje år.
Teknologin bakom BUPI omfattar nya formuleringar - bland annat som sugtablett - av bupivakain, ett långverkande lokalanestetikum som idag endasy är tillgängligt i injicerbar form för andra indikationer. En klinisk fas II studie med BUPI som sugtablett pågår.

Denna Information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11:00 den 24 juni 2015.

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Domeboro®, Jointflex®,, Vanquish® och Fergon®, samt utvecklingsprojekt i fas II. Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.