Hoppa till huvudinnehåll

Q&A angående utnyttjande av teckningsoptioner

Q & A

1. Vad innebär teckningsoptionen?

I företrädesemissionen som offentliggjordes den 6 november 2020 beslutade styrelsen i Moberg Pharma om en fullt garanterad nyemission av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Två teckningsoptioner ger rätt (men inte skyldighet) till teckning av en ny aktie under perioden 16 – 29 mars 2022.

2. Vilken är teckningskursen för teckningsoptionerna?

Det pris som är det högre av (i) 6,47 SEK och (ii) 70 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 28 februari – 11 mars 2022.

3. Är det möjligt att handla med teckningsoptionerna?

Ja, sedan den 22 januari 2021 handlas teckningsoptionerna på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna har ISIN-kod: SE0015195524.

4. Hur många teckningsoptioner finns det?

                 Det finns 23 175 576 utestående teckningsoptioner.

5. Vilken är sista dag för att sälja teckningsoptioner för att de inte ska förfalla värdelösa?

                 Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 25 mars 2022.

6. När är sista tidpunkt för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner?

                  Kl. 15.00 den 29 mars 2022.

7. Var hittar jag mer information?

                 Ytterligare information finns i Prospektet från den 3 december 2020. Läs här