Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden 2013

2013-12-20
Moberg Pharmas förvärv av tre produkter från Bayer HealthCare som offentliggjordes den 6 december 2013 har slutförts. Köpeskillingen uppgick till 4,8 MUSD.
2013-12-13
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännager idag positiva interimsresultat från den pågående fas ll studien med MOB-015. Efter sex månaders behandling med MOB-015 är 40 procent av patienterna mykologiskt läkta (svampfria). Inga biverkningsproblem relaterade till produkten har identifierats. MOB-015 är en ny utvärtes formulering av terbinafin för behandling av nagelsvamp.
2013-12-06
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har tecknat avtal om att förvärva tre väletablerade, receptfria produkter i USA från Bayer HealthCare. Produkternas årliga försäljning uppgår till cirka 3 m$ (20 MSEK). Förvärvspriset uppgick till 4.8 m$ (32 MSEK) och finansieras med tillgängliga finansiella medel.
2013-11-25
Walgreens har beslutat att öka antal apotek som säljer Kerasal NeuroCream™ i USA från cirka 1 000 till 7 000 apotek. Walgreens är den ledande apotekskedjan i USA och den ökade distributionen är ett viktigt steg för att etablera denna innovativa produkt på marknaden.
2013-11-08
I enlighet med beslut på årsstämman den 23 april 2013 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.
2013-11-05
KERASAL NAIL MARKNADSLEDANDE I USA
2013-10-25
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) skrev idag under ett exklusivt distributionsavtal med Leosons International för Kerasal Nail™ i Mellanöstern och Nordafrika. Sedan nästan tio år distribuerar Leosons Mobergs varumärke Jointflex® framgångsrikt i regionen. Leosons har för avsikt att lansera Kerasal Nail™ under 2014.
2013-10-14
Moberg Pharma North America fortsätter att expandera distributionen för Kerasal Nail också utanför renodlade apotekskedjor.
2013-09-11
Kanadas största apotekskedja har lagt sina första beställningar
2013-08-12
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att Kerasal® NeuroCream, en receptfri smärtstillande fotvårdskräm, nu lanseras i USA. Produkten kommer att säljas i över 3 800 Walmart-butiker samt på CVS, Walgreens och Rite Aid från slutet av augusti.
2013-08-06
FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD FINANSIELL STYRKA INFÖR PORTFÖLJEXPANSION
2013-07-31
Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) har under juli 2013 ökat med 1 081 000 till 11 893 572. Per den 31 juli 2013 finns därmed sammanlagt 11 893 572 aktier och röster i bolaget.
2013-07-22
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att Menarini Asia-Pacific, en del av Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag - har beviljats exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Kerasal Nail™ i Kina. Bolagen avser nu att söka godkännande för produkten på den kinesiska marknaden.
2013-07-16
Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland.
2013-07-16
Meijers 200 stormarknader och Hannafords 170 supermarkets har lagt sina första beställningar. 
2013-07-12
Moberg Pharma lanserar idag en ny hemsida med utökad information för investerare - bland annat detaljerad finansiell statistik – samt fördjupad information om Moberg Pharmas produkter och partners.
2013-07-02
Stockholm, 2 juli 2013. Baserat på bemyndigande från årsstämman 2013, har styrelsen i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma”, “Bolaget” eller “Koncernen”) beslutat att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Bure Equity AB (publ) ("Bure"). Syftet med finansieringen är att underlätta en förestående expansion av Bolagets produktportfölj.
2013-05-27
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännager idag att patientrekryteringen slutförts i den pågående kliniska fas II studien för MOB-015. MOB-015 är en utvärtes formulering av terbinafin för behandling av nagelsvamp.
2013-05-21
FORTSATT STARK TILLVÄXT - MOBERG DERMA BLIR MOBERG PHARMA
2013-05-13
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att Paladin har erhållit exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Kerasal Nail™ i Mexiko. Kerasal Nail™ är en receptfri (OTC) utvärtes produkt med en unik verkningsmekanism som åstadkommer synlig förbättring redan inom 2-4 veckor. Avtalets finansiella villkor har inte offentliggjorts.
2013-05-02
Moberg Derma AB (OMX: MOB) tillkännager idag att Bolagverket beviljat bolagets ansökan om namnbyte till Moberg Pharma AB (publ), i enlighet med beslut från årsstämman den 23 april 2013.
2013-04-30
Kerasal Nail är den snabbast växande produkten för behandling av nagelsvamp hos apotek och på Walmart i USA.
2013-04-23
Moberg Derma AB:s årsstämma ägde rum tisdagen den 23 april 2013 i bolagets lokaler i Bromma.
2013-03-28
Moberg Dermas årsredovisning för 2012 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergderma.se  
2013-03-26
Efter en ny annonskampanj ökade försäljningen av Kerasal Foot Ointment i USA med över 14 procent de senaste 3 månaderna jämfört med samma period förra året.
2013-03-25
Aktieägarna i Moberg Derma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2013 kl 16.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2013-03-11
Moberg Derma AB (OMX: MOB) har beslutat att avbryta utvecklingen av Limtop – en läkemedelskandidat för behandling av aktinisk keratos. Utvecklingen avbryts då effekten i en slutförd fas II-prövning inte nådde studiemålet. 
2013-02-05
FÖRDUBBLAD OMSÄTTNING, POSITIVT RESULTAT OCH ETABLERING I USA
2013-01-12
Moberg Pharma har börjat leverera till 250 apotek och dagligvaruhandlare.