Hoppa till huvudinnehåll

Pressmeddelanden 2015

2015-12-30
STOCKHOLM, 30 december 2015. Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) har under december 2015 ökat med 215 985 till 14 217 522. Per den 30 december 2015 finns därmed sammanlagt 14 217 522 aktier och röster i bolaget.
2015-12-22
STOCKHOLM, den 22 december 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att topline data från fas II-studien för BUPI förväntas tillkännages i januari.
2015-11-17
I enlighet med beslut på årsstämman den 11 maj 2015 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 11 maj 2015, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2015-11-10
FÖRDUBBLAT RESULTAT UNDER FORTSATT TILLVÄXT
2015-11-10
STOCKHOLM, 10 november 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att man har nått en överenskommelse med sin partner Meda om att återfå rätten till Emtrix® på vissa EU-marknader där nagelprodukten ännu inte lanserats, bland annat Storbritannien och Polen.
2015-11-03
STOCKHOLM, 3 november 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att Moberg Pharma och Colep - en ledande global aktör inom konsumentvaruförpackningar och kontraktstillverkning - ingår ett utvecklingsavtal för MOB-015 - en ny utvärtes formulering av terbinafin för nagelsvamp.
2015-07-31
STOCKHOLM, 31 juli 2015. Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) har under juli 2015 ökat med 39 000 till 14 001 537. Per den 31 juli 2015 finns därmed sammanlagt 14 001 537 aktier och röster i bolaget.
2015-06-24
STOCKHOLM, 24 juni, 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att Eurostars har beslutat att anslå 0.9 miljoner Euro för vidare produktutveckling och klinisk studie av BUPI.
2015-05-28
STOCKHOLM, 28 maj 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att det europeiska patentverket har utfärdat patent nr: 2 777 689 för en förbättrad formulering av Moberg Pharmas marknadsledande receptfria produkt mot nagelsvampsproblem, som i USA säljs under varumärket Kerasal Nail®. Patentet löper ut 2034.
2015-05-19
STOCKHOLM, 19 maj 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att bolagets partner, Menarini Asia-Pacific, har påbörjat lanseringen av Kerasal Nail® i Kina. TV reklam och övrig marknadsföring startar denna vecka i vissa delar av södra Kina.
2015-05-11
STOCKHOLM, 11 april 2015. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum måndagen den 11 maj 2015 i Bolagets lokaler i Bromma.
2015-05-11
SNABB TILLVÄXT I FÖRSÄLJNING OCH LÖNSAMHET
2015-04-27
STOCKHOLM, 27 april 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) förvärvar Balmex®, ett väletablerat amerikanskt varumärke med flera receptfria produkter från Chattem, Inc, Sanofis division för receptfria produkter i USA. Försäljningen av de ingående produkterna överstiger 4 miljoner dollar på årsbasis. Köpeskillingen är 3,9 miljoner dollar och finansieras från befintliga medel.
2015-04-09

Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 kl. 17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).

2015-04-09
Moberg Pharmas årsredovisning för 2014 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se  
2015-03-26
STOCKHOLM, 26 mars, 2015 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det europeiska patentverket har utfärdat patent nr. 2 672 962, för MOB-015, bolagets produktkandidat för lokalbehandling av nagelsvamp. Patentets giltighetstid beräknas till 2032. I september 2014 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas II-studie med MOB-015 och januari 2015 erhölls patentgodkännande i USA.
2015-03-25
STOCKHOLM, 25 mars 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att United States Patent and Trademark Office har utfärdat patent nr: 8 987 330 för Moberg Pharmas marknadsledande produkt Kerasal Nail®, en receptfri produkt mot nagelsvampsproblem. Patentet löper ut 2034.
2015-03-13
STOCKHOLM, 13 mars 2015 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att professor Jan Faergemann från Hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och ansvarig prövare för fas-II-studien för MOB-015, bolagets produktkandidat för nagelsvamp, kommer att hålla en presentation vid det 73e årsmötet för American Academy of Dermatology (AAD), den 22 mars 2015 i San Francisco, Kalifornien.
2015-03-04
STOCKHOLM, 4 mars, 2015 -- Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att första leverans av Domeboro® kommer att ske till mer än 3,500 Walmart stores under den kommande veckan.
2015-02-27
FRAMGÅNGSRIKT FJÄRDE KVARTAL OCH FÖRSTA LÖNSAMMA HELÅRET
2015-02-18
STOCKHOLM, 18 februari, 2015 – Den 27 februari klockan 08:00 publicerar Moberg Pharma AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2014 (observera ändrat datum).
2015-02-13
STOCKHOLM, 13 februari, 2015 -- Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag  första leverans av en ny produkt, Kerasal® Complete Care till Walgreens, USAs största läkemedelskedja. Ytterligare återförsäljare väntas följa.
2015-02-11
STOCKHOLM, 11 februari 2015 -- Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att United States Patent and Trademark Office har godkänt amerikanskt patent med nr. 8,952,070, gällande MOB-015 för topikal behandling av nagelsvamp. Patentets giltighetstid beräknas till 2032. I september 2014 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas II-studie med MOB-015.
2015-02-09
STOCKHOLM, 9 februari 2015 -- Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att Berlin-Chemie AG, en del av Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag - har beviljats exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Emtrix® i Ryssland och Ukraina.  
2015-01-27
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att bolagets partner, Menarini Asia-Pacific, har erhållit godkännande för Mobergs nagelprodukt i Kina. Lanseringsförberedelser på flera marknader i regionen fortskrider snabbare än planerat.