Hoppa till huvudinnehåll

2018

2018-11-23
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att bolaget har beviljats patentskydd för MOB-015 i Kina fram till år 2032. MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin mot nagelsvamp, för närvarande under klinisk utveckling i fas 3. Patent är härmed beviljat på de viktigaste marknaderna för kommersialisering.
2018-11-08
STOCKHOLM, den 8 november 2018. I enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2018 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Eftersom inte alla av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna önskat utse sådan representant har, i enlighet med beslut på årsstämman den 15 maj 2018, den fjärde största aktieägaren/ägargruppen tillfrågats och så vidare intill dess att valberedningen nu består av fyra ledamöter.
2018-11-06
STARKT MOMENTUM OCH FRAMSTEG I PIPELINE
2018-11-05
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett exklusivt avtal med Mundipharma avseende försäljning av Emtrix® i Mellanöstern och Afrika, med start under 2019.
2018-10-30
STOCKHOLM, den 30 oktober 2018 – Den 6 november 2018 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperioden januari – september 2018. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2018-09-18
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett exklusivt licensavtal med Cipher Pharmaceuticals (“Cipher”) avseende kommersialiseringen av MOB-015 i Kanada efter avslutade fas 3-studier och registrering. Enligt avtalet kommer Moberg Pharma att erhålla 14,6 MUSD i engångsbetalningar och milstolpsersättningar, följt av royalties på nettoförsäljningen i Kanada.
2018-09-11
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har slutfört rekryteringen av 365 patienter med nagelsvamp till den pågående fas 3-studien för MOB-015 i Nordamerika. Studien utgör en essentiell del av de kliniska data som krävs för registrering och kommersialisering av MOB-015. Toplineresultat väntas under det fjärde kvartalet 2019.
2018-08-13
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att Shaw Sorooshian blir ny Vice President och Chief Medical Officer på Moberg Pharma. Shaw Sorooshian kommer närmast från Sobi AB där han var Senior Director Global Medical Affairs.  Han tillträder under hösten och kommer att ingå i ledningsgruppen.
2018-08-07
STARK TILLVÄXT, HÖGRE LÖNSAMHET OCH FRAMSTEG I PIPELINE
2018-07-30
STOCKHOLM, den 30 juli 2018 – Den 7 augusti 2018 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperioden januari – juni 2018. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2018-06-29
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 17 703 762 stamaktier. De 263 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram.
2018-06-20
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) utökar ledningsgruppen med Mark Beveridge som utses till Vice President Finance. Mark Beveridge har arbetat inom finansfunktionen på Moberg Pharma sedan 2015 och var dessförinnan senior rådgivare till bolaget. Mark Beveridge tillträder sin nya befattning den 1 juli 2018.   
2018-05-25
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram.
2018-05-15
STOCKHOLM, 15 maj, 2018. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum tisdagen den 15 maj 2018 i Bolagets lokaler i Bromma.
2018-05-08
STARK TILLVÄXT FÖR VÅRA LEDANDE VARUMÄRKEN
2018-05-02
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office) har utfärdat patent nr US 9,956,211 för BUPI, som för närvarande är under utveckling för smärta vid oral mukosit. Patentskyddet väntas vara i kraft till år 2032.
2018-04-27
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har slutfört avyttringen av varumärket Balmex® till Randob Labs för en köpeskilling om 4,25 MUSD plus lagervärdet. Avyttringen medför en reavinst om cirka 0,5 MUSD.
2018-04-26
STOCKHOLM, den 26 april 2018 – Den 8 maj 2018 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperoden januari – mars 2018. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2018-04-19
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att Kjell Rensfeldt, chef för Forskning och Utveckling, kommer att gå i pension till hösten och då övergå till en deltidsroll som senior råd­givare till bolaget.
2018-04-10
Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).
2018-04-10
Moberg Pharmas årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se
2018-03-13
STOCKHOLM, 13 mars 2018. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag för beslut till årsstämman 2018.
2018-02-28
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett avtal med Randob Labs för att avyttra varumärket Balmex®. Köpeskillingen uppgår till 4,25 MUSD (34,6 MSEK) plus lagervärdet vid tillträdesdagen och medför en reavinst om cirka 0,5 MUSD (4,4 MSEK). Affären bidrar till att renodla produktportföljen och möjliggör ökat fokus på bolagets större varumärken. 
2018-02-13
STARK TILLVÄXT FÖR KERASAL NAIL ÖKAR EBITDA
2018-02-06
STOCKHOLM, den 6 februari 2018 – Den 13 februari 2018 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) bokslutskommuniké för 2017. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag.
2018-01-15
Moberg Pharma AB (OMX: MOB) får bifall från National Advertising Division (NAD) i en anmälan av Fungi-Nail; huvudkonkurrent till Kerasal Nail® i USA. NAD bedömer att varumärket har marknadsförts på ett vilseledande sätt och uppmanar bolaget att upphöra med nuvarande förpackningsdesign och reklam. Beslutet väntas ytterligare stärka Kerasal Nails® ställning och tillväxtmöjligheter i USA framöver.