Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

YTTERLIGARE STUDIER KOMMER SANNOLIKT KRÄVAS FÖR MOB-015

Moberg Derma AB (OMX: MOB) har analyserat data från cirka hälften av patienterna i den pågående öppna fas II-studien för MOB-015. Baserat på analysen bedömer bolaget att det är låg sannolikhet att studiens slutresultat kommer att vara tillräckligt för att licensiera ut projektet.  Ytterligare studier kommer sannolikt krävas innan projektet kan gå vidare till klinisk fas III. Den pågående fas II-studien kommer att slutföras och beräknas vara klar vid slutet av året.

”Parallellt med att studien slutförs får vi ytterligare data och kan identifiera eventuella produktförbättringar. Projektet blir försenat men våra mål kvarstår - att uppnå positivt kassaflöde och rörelseresultat från och med helåret 2013 och att på lång sikt uppnå en rörelsemarginal på minst 25 procent under fortsatt stark tillväxt”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Om MOB-015 och nagelsvamp
MOB-015 är en är ny utvärtes behandling mot nagelsvamp med både svampdödande, keratolytiska och uppmjukande egenskaper. Bolagets patentsökta formuleringsteknologi möjliggör att höga koncentrationer av en svampdödande substans transporteras in och genom nagelvävnad. I prekliniska studier på humana naglar har mer än tio gånger högre koncentrationer av den svampdödande substansen uppmätts än vad som framgångsrik tablettbehandling resulterar i. Eftersom MOB-015 appliceras lokalt undviker man de biverkningar som tablettbehandling är förknippad med.

Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari, kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix®är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se