Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA AKTIVERAR SKATTEFORDRAN

Styrelsen i Moberg Derma AB (OMX: MOB) bedömer det sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka outnyttjade skattemässiga förluster kan utnyttjas. Därmed redovisas skattefordran såväl i resultat- som balansräkning, vilket medför en positiv resultatpåverkan första kvartalet 2012 med 31,8 MSEK. Bolaget har utestående underskottsavdrag om 120,8 MSEK.

”Vi har haft en stark försäljningstillväxt för Nalox™ och nya avtal och lanseringar skapar förutsättningar för en internationell expansion och fortsatt stark tillväxt med lönsamhet”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma. 

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2012, kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix®är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se