Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA LÖNSAMT REDAN 2012

Styrelsen i Moberg Derma AB (OMX: MOB) bedömer att bolaget har förutsättningar att visa positivt rörelseresultat redan helåret 2012 baserat på en fortsatt positiv utveckling och omsättningstillväxt. Bolaget uppdaterar därför sina finansiella mål. Det kortsiktiga målet om att uppnå positivt rörelseresultat och positivt operativt kassaflöde från och med helåret 2013 utgår då det bedöms uppnås redan 2012. Det finansiella målet att på lång sikt (3-5 år) uppnå en rörelsemarginal före avskrivningar (rörelseresultat i förhållande till omsättning) på minst 25% under fortsatt stark tillväxt kvarstår.

”Den starka internationella försäljningstillväxten för Nalox™ i kombination med väsentligt förbättrad bruttomarginal ger oss goda förutsättningar att uppnå lönsamhet redan under 2012”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma. 

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2012, kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix®är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMXStockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se