Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MOBERG DERMA

Denna kallelse ersätter tidigare kallelse till årsstämma i Moberg Derma AB (publ). Rättelsen avser punkt 15 på dagordningen beträffande antalet personaloptioner som kan tilldelas samt antalet teckningsoptioner som kan emitteras med anledning av införandet av Personaloptionsprogram 2012:1. Aktieägarna i Moberg Derma AB (publ) (org. nr. 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 april 2012 kl 17.30 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg).

Rättelsen i korthet

Rättelsen avser punkt 15 på dagordningen beträffande antalet personaloptioner som kan tilldelas samt antalet teckningsoptioner som kan emitteras med anledning av införandet av Personaloptionsprogram 2012:1. Antalet personaloptioner som kan tilldelas ökas från högst 43 750 till högst 50 750 personaloptioner. Antalet teckningsoptioner som kan emitteras ökas från högst 57 496 till högst 66 696 teckningsoptioner. Som en följd härav ökas också antal teckningsoptioner som får utnyttjas för täckande av de kostnader som kan uppkomma med anledning av personaloptionsprogrammet från högst 13 746 till högst 15 946 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av Personaloptionsprogram 2012:1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 669,60 kronor från 907 902 kronor till 914 571,60 kronor.

Förslaget är i övrigt oförändrat.

Kallelsen i sin helhet bifogas.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2012, kl 16:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 – 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: + 46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolaget produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se