Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA OCH PHARMAPLAN AVTALAR OM NALOX™/EMTRIX® FÖR SYDAFRIKA

Moberg Derma AB (OMX: MOB) har tecknat ett distributionsavtal med Pharmaplan (Pty) Ltd. för Sydafrika. Avtalet omfattar Nalox™/Emtrix® - en produkt för behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Avtalet ger Pharmaplan en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Nalox™/Emtrix® i Sydafrika. Moberg Derma ansvarar för tillverkning och leverans av produkten.

“Avtalet är ett led i vår internationalisering av Nalox™/Emtrix®. Vi ser fram emot att genom samarbetet med Pharmaplan göra produkten tillgänglig för patienter i Sydafrika", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.
 
Om Nalox™ och nagelsjukdomar
Nalox™ är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010 och snabbt blev marknadsledande. Nalox™ tillhandahålls receptfritt och säljs under namnet Emtrix® på vissa marknader samt Kerasal® Nail i USA. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Nalox™ har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars, kl 08:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se


Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se