Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Dermas årsredovisning för 2011 offentliggjord

Moberg Dermas svenska årsredovisning för 2011 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergderma.se

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars, kl 08:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobil: 46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: 46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se