Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA STARTAR FAS II-STUDIE MED LIMTOP EFTER POSITIVA FAS I-RESULTAT

Det tyska Läkemedelsverket har gett Moberg Derma AB (STO: MOB) tillstånd att starta en klinisk fas II-studie av Limtop. Syftet är att utvärdera effekt och säkerhet hos tre olika doseringsscheman av Limtop. Studien omfattar 96 patienter med aktinisk keratos (AK) på huvudet eller i ansiktet. Resultaten förväntas under första halvåret 2013. Tillståndet meddelades efter positiva resultatet från en fas I-studie där 30 friska frivilliga behandlats dagligen under 21 dagar. Inga allvarliga behandlingsrelaterade biverkningar observerades.

Limtop är en innovativ formulering av imiquimod för behandling av aktinisk keratos, genitala vårtor och basalcellscancer. Målet är en produkt med kort behandlingstid, förbättrad biverkningsprofil och likvärdig eller bättre effekt än konkurrerande preparat.

”Limtop har potential att göra stor skillnad för många patienter som idag får utstå betydande biverkningar och vi ser fram emot att nu få utvärdera preparatets effekt hos patienter med aktinisk keratos”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Om Limtop och aktinisk keratos
Limtop baseras på en patentsökt formulering av imiquimod ,en beprövad läkemedelssubstans, som resulterar i att en optimal dos transporteras in i huden. Bolagets prekliniska resultat visar att Limtop har väsentligt högre kapacitet att transportera den aktiva substansen till målvävnaden i huden jämfört med befintliga preparat. Aktinisk keratos är en solskada som kännetecknas av förtjockning av hornlagret i överhuden. Åkomman har blivit vanligare till följd av ändrad livsstil och ökad exponering för stark sol. Aktinisk keratos kan övergå i skivepitelcancer och bör därför behandlas. Prevalensen varierar eftersom ljushyade individer drabbas i högre utsträckning. Hos befolkningar på det norra halvklotet rapporteras en prevalens mellan 11–25 procent.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2012, kl 8:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se