Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA MOT MARKNADSLEDANDE POSITION I USA – Walmart mer än fördubblar distributionen av Kerasal® Nail

Distributionen av Kerasal® Nail i USA utökas från 1 300 till 3 500 Walmartvaruhus från och med augusti 2012. Walmart är en av de ledande detaljhandelskedjorna i USA och den utökade distributionen är ett viktigt steg mot Moberg Dermas mål att ta Kerasal® Nail till en marknadsledande position i USA.  

Moberg Dermas amerikanska partner Alterna LLC ökar distributionen av Kerasal® Nail hos Walmart i USA. Antalet försäljningsställen ökar från 1 300 till 3 500, vilket innefattar nästan samtliga varuhus i landet.

Walmarts beslut är ett viktigt steg mot vårt mål att bli marknadsledande i USA. Försäljningen på den amerikanska marknaden har gått mycket bra och redan idag är vi bland de tre främsta inom produktkategorin” säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Den amerikanska lanseringen startade i slutet av år 2011 och Walmart var den första butikskedjan som började sälja Kerasal® Nail i USA, där missfärgade och skadade naglar är ett utbrett problem. Mellan 30 och 40 miljoner amerikaner bedöms lida av problemet.

Om Nalox/Kerasal® Nail och nagelsjukdomar
Nalox™ är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010 och snabbt blev marknadsledande. Nalox™ tillhandahålls receptfritt och säljs under namnet Emtrix® på vissa marknader samt Kerasal® Nail i USA. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Nalox™ har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2012, kl 8:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserat i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se