Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

STARK LANSERINGSSTART I EUROPA – ALLA MILSTOLPAR BEDÖMS UPPNÅS UNDER 2012

Moberg Derma (STO: MOB) bedömer att samtliga återstående milstolpar i avtalet med Meda avseende Nalox™ kommer att nås under 2012, ytterligare totalt 15,5 MSEK. Bedömningen baseras på framgångsrika lanseringar på flera marknader i Europa, bland annat i Tyskland och Frankrike.

Lanseringen av Nalox i Europa löper enligt plan och återstående milstolpar i avtalet med Meda bedöms uppnås under 2012. Hittills har milstolpsbetalningar om totalt 38,5 MSEK erhållits, utöver ersättning för levererade produkter. Totalt återstår 15,5 MSEK i milstolpsbetalningar. Också i Italien har Menarinis lansering av produkten startat enligt plan.

– Vi är mycket nöjda med de kraftfulla lanseringar som påbörjats i Europa i samarbete med Meda och Menarini. Introduktionerna har gått mycket bra och försäljningen har utvecklats starkt, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Sedan 2010 samarbetar Moberg Derma med Meda avseende försäljning och marknadsföring av Nalox™ i Norden där produkten är marknadsledande. Under andra halvåret 2011 utökades avtalet till att även omfatta flera europeiska marknader, såsom Tyskland, Frankrike, Spanien, Storbritannien, samt Ryssland och Turkiet – totalt 22 länder med 550 miljoner invånare. I Italien har Moberg Derma motsvarande samarbete med Menarini, som liksom Meda tillhör världens 50 största läkemedelsbolag.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2012, kl 8:30.

Om Nalox och nagelsjukdomar
Nalox™ är en utvärtes produkt för nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010. Produkten blev snabbt marknadsledande och internationell lansering pågår via tio partners vars rättigheter omfattar 50 marknader och en miljard invånare. Nalox™ tillhandahålls receptfritt och säljs under namnet Emtrix®, Naloc™ och Kerasal® Nail på vissa marknader. Effekt och säkerhet har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Nalox™ har en unik snabbverkande behandlingsmekanism och har visat mycket konkurrenskraftiga resultat, bl a genom att åstadkomma synlig förbättring redan inom 2-4 veckor. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se


Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserat i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se