Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012

EUROPEISKA LANSERINGAR DRIVER FORTSATT STARK TILLVÄXT

HALVÅRET (JAN-JUN 2012)

 • Nettoomsättning 55,5 MSEK (13,5)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader 15,9 MSEK (13,7)
 • Rörelseresultat 9,3 MSEK (-16,3)
 • Resultat efter skatt 39,4 MSEK (-16,2)
 • Resultat per aktie 4,33 SEK (-2,51)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,64 SEK (-2,01)

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2012)

 • Nettoomsättning 24,5 MSEK (8,0)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader 8,0 MSEK (7,1)
 • Rörelseresultat 1,4 MSEK (-9,7)
 • Resultat efter skatt 1,4 MSEK (-9,6)
 • Resultat per aktie 0,15 SEK (-1,40)
 • Operativt kassaflöde per aktie 1,71 SEK (-1,63)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Under andra kvartalet 2012 har följande viktiga händelser avrapporterats:

 • Lanseringar på ett antal europeiska marknader, däribland Frankrike, Tyskland och Italien
 • Klinisk fas II prövning för Limtop startad i Tyskland
 • Distributionsavtal med Ana Darou P.J.S. ingicks för marknadsföring av Nalox™/Emtrix® i Iran
 • Geert Cauwenbergh invald som ny styrelseledamot på årsstämman 2012

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Walmart mer än fördubblar distributionen av Kerasal® Nail
 • Samtliga milstolpar i Meda-avtalet bedöms uppnås under 2012

VD-KOMMENTAR
Lanseringar i åtta Europeiska länder - däribland Frankrike, Tyskland och Italien – inleddes framgångsrikt under kvartalet och bidrog till fortsatt tillväxt under lönsamhet. Förberedelserna i början av året bar frukt genom väl förberedda lanseringar och TV kampanjer som initierades i slutet av kvartalet.

I USA har lanseringen gått bättre än plan, vilket resulterade i en försäljningsökning med 33% jämfört med föregående kvartal. Kerasal® Nail har fått ett positivt mottagande av de stora apoteks- och detaljhandelskedjorna och distributionen utökades till nästan samtliga Walmart Stores samt flera nya butikskedjor. Kerasal Nail blev dessutom framröstad till Drug Store News Top-50 lista av ”Most Innovative New Products” i konkurrens med tusentals produkter.                   

Totalt har produktförsäljningen ökat med 30% mot föregående kvartal och 270% mot samma period föregående år. Värt att notera är att bruttomarginalen förbättras genom att royaltyn till Mobederm AB för ursprungspatenten blev slutbetalad under detta kvartal.

Utvecklingsaktiviteterna har gått enligt plan under kvartalet. Det viktigaste framsteget är att Limtop (mot aktinisk keratos, cancerframkallande solskador) har avancerat snabbt genom positiva fas I resultat och start av en fas II studie i samarbete med Charité universitetssjukhuset i Berlin. Resultat från fas II studien väntas under första halvåret 2013.

Jag är mycket nöjd med framstegen under kvartalet och att vår finansiella position har stärkts ytterligare genom ett positivt operativt kassaflöde på 15 MSEK. Vår bedömning kvarstår att bolaget har mycket goda förutsättningar att växa kraftigt och visa vinst före skatt redan helåret 2012.

Peter Wolpert, VD Moberg Derma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 11:00 tisdagen den 28 augusti 2012. Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2012, kl. 8:30.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

För ytterligare information om Moberg Dermas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergderma.se