Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

FÖRTYDLIGANDE INFORMATION MED ANLEDNING AV FLAGGNINGSMEDDELANDEN

Som tidigare meddelats genomförs Moberg Derma en riktad nyemission i samband med Moberg Dermas förvärv av sin amerikanska distributör Alterna LLC. I samband med teckning av de nya aktierna kommer leverans initialt att ske genom ett avtal om aktielån ingånget mellan emissionsinstitutet och Östersjöstiftelsen. Med anledning av detta har Östersjöstiftelsen tillfälligt minskat sitt innehav i Moberg Derma samtidigt som Tredje AP-fondens ägarandel tillfälligt, i avvaktan på registrering av nyemissionen, överstiger 5 procent av bolagets röster och aktier. Efter slutförd nyemission kommer Östersjöstiftelsen att återfå de utlånade aktierna. När nyemissionen registreras kommer Tredje AP-fondens ägarandel minska till följd av det högre antalet aktier i bolaget.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 - 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se