Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA STARTAR NY STUDIE MED MOB-015

Moberg Derma AB (OMX: MOB) tillkännager idag att bolaget tagit del av slutresultaten från en fas II-studie med MOB-015 på patienter med nagelsvamp. Den kliniska effekten var otillräcklig och bolaget har därför beslutat att initiera en ny studie med en förbättrad formulering.

Baserat på slutresultaten från den genomförda studien vidhåller bolaget den bedömning som kommunicerades redan i samband med en tidigare analys av interimsdata; att den studerade formuleringen av MOB-015 inte är tillräckligt effektiv för att motivera en fortsatt utveckling. Studien har gett värdefull information som använts i utvecklingsarbetet av en ny formulering av MOB-015 med en förbättrad penetrationsförmåga. Bolaget har beslutat att initiera en ny fas II-studie med denna nya formulering. Tillstånd från Läkemedelsverket och etikprövningsnämnd har inhämtats. De första av totalt 35 patienter inkluderas redan under december i år.

”Vi har dragit viktiga slutsatser från den första studien och utvecklat en förbättrad formulering av MOB-015, som nu utvärderas i en ny klinisk studie”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Om MOB-015 och nagelsvamp
MOB-015 är en ny utvärtes behandling mot nagelsvamp med både svampdödande, keratolytiska (avlägsnar döda celler från hudens yttersta lager) och uppmjukande egenskaper. Preparatet är baserat på Moberg Dermas patentsökta formuleringsteknologi, vilken i prekliniska försök visats kunna transportera höga koncentrationer av en svampdödande substans in och genom nagelvävnad. Eftersom MOB-015 appliceras lokalt undviker man de biverkningar som tablettbehandling är förknippad med.

Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se   

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 - 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november, kl 19:00.

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Bolaget startade sin verksamhet på Karolinska Institutet år 2006. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se