Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYA AKTIER

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland.

Prospektet avseende upptagande till handel av aktier i Moberg Derma AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.mobergderma.se samt på bolagets kontor, Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan. Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 825 652 nya aktier i Moberg Derma som ges ut som vederlag i samband med förvärvet av Alterna LLC. De nya aktierna förväntas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm i slutet av november 2012.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november kl 17:45.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), baserade i Stockholm, utvecklar patenterade topikala (utvärtes) läkemedel för behandling av vanligt förekommande sjukdomar genom användning av innovativ drug delivery teknologi. Bolagets produkter baseras på beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnader och risk. Moberg Dermas produkt Nalox™/Emtrix® är marknadsledande i Norden avseende behandling av nagelåkommor som t ex nagelsvamp. Lansering på ytterligare marknader pågår. Portföljen spänner över projekt i preklinisk fas till godkända och lanserade produkter. Moberg Dermas aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. För mer information: www.mobergderma.se