Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Derma AB (publ) genomför förvärv av Alterna LLC och apportemission som en del av förvärvet

Styrelsen för Moberg Derma AB (publ) har den 27 november 2012, med stöd av bemyndigande från bolagstämman den 19 november 2012, fattat beslut om att genomföra apportemission av 825 652 aktier och därmed fullfölja förvärvet av Alterna LLC.

Som tidigare har offentliggjorts, träffade Moberg Derma (publ) den 24 oktober 2012 avtal om förvärv av samtliga andelar i Alterna LLC (”Alterna”). Vid en extra bolagsstämma den 19 november 2012 beslutades att godkänna styrelsens beslut att förvärva Alterna och att bemyndiga styrelsen att besluta om apportemission av högst 825 652 aktier som del av köpeskillingen för förvärvet av Alterna.

Den 27 november 2012 fattade styrelsen beslut om att genomföra apportemissionen och därmed fullfölja förvärvet av Alterna LLC. Apportemissionen innebär att antalet aktier i Moberg Derma ökar från 9 986 920 till 10 812 572,vilket medför en utspädning för existerande aktieägare på 7,6 procent. De nyemitterade aktierna har tecknats av Alternas tidigare huvudägare Altaris Capital Partners, Alternas vd, Alternas ekonomichef samt Alternas grundare. Fullföljandet av förvärvet innebär även att George Aitken-Davies, representant för Altaris, den 27 november 2012 tillträdde som ledamot i Moberg Dermas styrelse, i enlighet med ett villkorat beslut av bolagsstämman den 19 november 2012.  

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljning i USA och via distributörer i fler än 35 länder. Produktportföljen inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudsjukdomar och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Emtrix® och Kaprolac®. Emtrix® (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet mot nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv, inlicensiering och produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Derma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Se www.mobergderma.se för mer information.