Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

FÖRÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I MOBERG DERMA

Antalet aktier och röster i Moberg Derma AB (publ) har under november 2012 ökat med 1 733 552 till 10 812 572. Per den 30 november 2012 finns därmed sammanlagt 10 812 572 aktier och röster i bolaget.

Förändringen är ett resultat av dels en riktad kontantemission om 907 900 aktier beslutad av styrelsen enligt bemyndigande av årsstämman 2012, dels en apportemission om 825 652 aktier beslutad av styrelsen enligt bemyndigande av extra bolagsstämma den 19 november 2012. Båda emissionerna genomförs med anledning av Moberg Dermas förvärv av Alterna, LLC.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 – 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Denna information
Denna information är sådan som Moberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november kl 14:00.

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljning i USA och via distributörer i fler än 35 länder. Produktportföljen inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudsjukdomar och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Emtrix®och Kaprolac®. Emtrix® (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet mot nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv, inlicensiering och produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Derma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Se www.mobergderma.se för mer information.