Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA INGÅR AVTAL MED PALADIN FÖR NALOX™/EMTRIX® I KANADA

Moberg Derma AB (OMX: MOB) meddelar idag att bolaget har ingått ett exklusivt distributionsavtal för Kanada med Paladin Labs Inc. (TSX: PLB) avseende Nalox™/Emtrix®, en ny receptfri produkt för utvärtes behandling av nagelsvamp. Avtalet innebär att Paladin erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Nalox™/Emtrix® i Kanada. Nalox™/Emtrix® är en receptfri topikal produkt med en unik verkningsmekanism som åstadkommer synliga förbättringar efter två till fyra veckors behandling. Avtalets finansiella villkor har inte offentliggjorts.

Nalox™/Emtrix® godkändes av Health Canada i juni 2012 och lansering planeras under andra halvåret 2013. Kanadensiska studier indikerar att fler än två miljoner människor lider av nagelsvamp i Kanada.

Vi ser fram emot att arbeta med Paladin – ett ledande kanadensiskt läkemedelsföretag – för att framgångsrikt etablera Nalox™/Emtrix® i Kanada. Nalox™/Emtrix® är redan etablerad som en ledande produkt i USA och på många andra marknader. Lanseringen i Kanada är ett viktigt steg i den globala kommersialiseringen av produkten”, sa Peter Wolpert, vd på Moberg Derma AB.

Vi är glada över att samarbeta med Moberg Derma för att kommersialisera Nalox™/Emtrix® i Kanada”, sa Mark Beaudet, tillförordnad President och CEO på Paladin Labs Inc. “Nalox™/Emtrix® är en unik receptfri produkt som erbjuder en snabb och effektiv lösning för behandling av nagelsvamp. Nalox™/Emtrix® breddar vårt växande utbud av nya receptfria produkter.”

Om Nalox™/Emtrix® och nagelsvamp
Nalox™ är en utvärtes produkt för behandling av nagelsjukdomar som lanserades i Norden under hösten 2010 och snabbt blev marknadsledande med en marknadsandel på över 60 procent i Sverige året efter lansering. Nalox™ tillhandahålls receptfritt och säljs under namnet Emtrix® på vissa marknader samt under namnet Kerasal® Nail i USA. Säkerhet och effekt har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Nalox™ har en unik snabbverkande verkningsmekanism och kan åstadkomma synlig förbättring redan inom två till fyra veckor. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. En nyligen genomförd kanadensisk studie indikerar en prevalens på cirka 6,5 procent i den kanadensiska populationen.1 Det är allmänt känt att behov föreligger av nya effektiva och säkra topikala behandlingsalternativ.

1 Gupta AK, Jain HC, Lynde CW, MacDonald P, Cooper EA, Summerbell RC. Prevalence and epidemiology of onychomycosis in patients visiting physicians' offices: a multicenter Canadian survey of 15,000 patients. J Am Acad Dermatol. 2000;43:244-248.

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december kl 08:00.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 - 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 35 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Nalox™/Emtrix® och Kaprolac®. Nalox™/Emtrix® är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Derma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergderma.se för mer information.

Om Paladin Labs Inc.
Paladin Labs Inc., med huvudkontor i Montreal, Kanada, är ett specialty pharma-bolag, fokuserat på att förvärva eller licensiera innovativa läkemedelsprodukter för den kanadensiska- och globala marknaden. Genom denna strategi, en nationell säljstyrka och beprövad marknadsexpertis har Paladin utvecklats till ett av Kanadas ledande specialty pharma-bolag. Paladins aktie är noterad på Toronto Stock Exchange (PLB). För mer information om Paladin, vänligen besök företagets hemsida www.paladinlabs.com.