Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

FÖRDUBBLAD OMSÄTTNING, POSITIVT RESULTAT OCH ETABLERING I USA

HELÅRET (JAN-DEC 2012)

 • Nettoomsättning 112,5 MSEK (55,9)
 • Rörelseresultat 12,6 MSEK (-7,6), 19,2 MSEK exklusive förvärvsrelaterade kostnader
 • Resultat efter skatt 35,8 MSEK (-6,4), 42,4 MSEK rensat för förvärvsrelaterade kostnader
 • Resultat per aktie efter utspädning 3,68 SEK (-0,82)
 • Operativt kassaflöde per aktie 0,97 SEK (-0,99)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012

FJÄRDE KVARTALET (OKT-DEC 2012)

 • Nettoomsättning 30,2 MSEK (20,5)
 • Rörelseresultat -0,7 MSEK (3,8), 5,9 MSEK exklusive förvärvsrelaterade kostnader
 • Resultat efter skatt -6,3 MSEK (4,4), 0,3 MSEK
 • rensat för förvärvsrelaterade kostnader
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,63 SEK (0,48)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,26 SEK (1,84)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
Under fjärde kvartalet 2012 har följande viktiga händelser avrapporterats:

 • Etablering av egen marknadsnärvaro i USA genom förvärv av Alterna LLC. I samband med förvärvet genomfördes en apportemission av 825 652 aktier och en lånefinansiering om 40,0 MSEK.
 • Genom en riktad nyemission tillfördes Moberg Derma 31,8 MSEK före emissionskostnader.
 • George Aitken-Davies, Managing Director i Altaris Capital Partners, valdes till ny styrelseledamot.
 • Ny fas II-studie startades med MOB-015 för behandling av nagelsvamp.
 • Distributionsavtal med Paladin Labs Inc. ingicks för marknadsföring av Nalox™/Emtrix® i Kanada.

VD-KOMMENTAR
Nyckeln till att vi under 2012 har fördubblat omsättningen och nått lönsamhet ett år tidigare än förväntat är den framgångsrika kommersialiseringen av Nalox™. Under hösten tog vi nästa steg i vår tillväxtstrategi – etablering i USA. Förvärvet av Alterna har gett oss en egen försäljningsorganisation på världens största läkemedelsmarknad och breddat vår portfölj med etablerade varumärken, inklusive rättigheterna till Kerasal Nail™ (Nalox™ i Sverige).

De kraftigt stigande intäkterna är en följd av årets framsteg i den globala kommersialiseringen av Nalox™, som nu säljs i totalt 20 länder. Nalox™ är fortsatt marknadsledare i Norden där totalmarknaden för nagel-svampsbehandling ökat kraftigt genom vår lansering. Vi har arbetat intensivt med att stödja våra partners och distributörer i samband med årets lanseringar på 12 marknader, inklusive Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Österrike och Sydafrika. Även på flera av dessa nya marknader har produkten snabbt blivit en av de ledande. Nya avtal tecknades med utvalda distributörer i Kanada, Sydafrika och Iran och samtliga kvarvarande milstolpebetalningar erhölls av Meda.

I USA uppnådde Kerasal Nail™ en position som nummer 2 i sin kategori på amerikanska drugstores. Detta är resultatet av en målmedveten lansering i USA där vi under året lyckades utöka distributionen till mer än 25 000 försäljningsställen, inklusive nästan samtliga Walmartvaruhus. Kerasal Nail™ blev dessutom framröstad till Drug Store News Top-50 lista av ”Most Innovative New Products” i konkurrens med tusentals produkter.

Integrationen av vår förvärvade amerikanska enhet löper enligt plan. En integrerad organisation är på plats och bolaget namnändrades i januari till Moberg Pharma North America LLC. Verksamheten i USA utvecklades starkt under fjärde kvartalet, varav cirka en månad ingår i våra räkenskaper för 2012.

En bokföringsmässig konsekvens av förvärvet är att det amerikanska bolagets lager värderas upp med 4,6 MSEK till verkligt värde, vilket minskar resultatet med motsvarande belopp. Vi bedömer att förvärvsvärden uppgående till 17,9 MUSD kommer att vara skattemässigt avdragsgilla under en 15 års period i USA.

Vi arbetar kontinuerligt med nya idéer och produkter genom intern utveckling och utvärdering av förvärvs-möjligheter. Ambitionen är att tillgodose patienters behov av nya behandlingar inom kommersiellt intressanta nischmarknader. För närvarande har vi två interna utvecklingsprojekt i klinisk fas, MOB-015 för behandling av nagelsvamp och Limtop för behandling av aktinisk keratos (solskadad hud). En fas II-studie med en förbättrad formulering av MOB-015 inleddes i december och i Limtop-projektet förväntas fas II-data under första halvåret 2013.

I samband med förvärvet av Alterna hade vi glädjen att välkomna nya aktieägare med stor erfarenhet och internationella nätverk; Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Rhenman & Partners, samt den amerikanska private equity fonden Altaris Capital Partners.

Våra aktieägare kan se tillbaka på ett framgångsrikt år. Årets framsteg har gjort oss till ett väsentligt starkare och lönsamt bolag med goda förutsättningar att leverera fortsatt stark tillväxt också 2013.

Peter Wolpert, VD Moberg Derma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten på en vid en telefonkonferens klockan 10.30 idag, den 5 februari 2013. Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2013, kl. 8:30.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil:
+46 (0)73 – 355 26 01
Email:
magnus.persson@mobergderma.se

För ytterligare information om Moberg Dermas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergderma.se