Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA AVBRYTER KLINISKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR LIMTOP

Moberg Derma AB (OMX: MOB) har beslutat att avbryta utvecklingen av Limtop – en läkemedelskandidat för behandling av aktinisk keratos. Utvecklingen avbryts då effekten i en slutförd fas II-prövning inte nådde studiemålet. 

”Baserat på data från den genomförda studien anser vi att projektets kommersiella potential minskat och att fortsatta investeringar därför inte är motiverade. Detta påverkar inte bolagets bedömning för 2013 om fortsatt tillväxt under lönsamhet", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Derma.

Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars, kl 8.30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 - 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se

Om Moberg Derma
Moberg Derma AB (publ), är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 35 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Emtrix® och Kaprolac®. Emtrix® (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Derma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergderma.se för mer information.