Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Dermas årsredovisning för 2012 offentliggjord

Moberg Dermas årsredovisning för 2012 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergderma.se  

Denna information
Moberg Derma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars, kl 08:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergderma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 - 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergderma.se