Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG DERMA BLIR MOBERG PHARMA

Moberg Derma AB (OMX: MOB) tillkännager idag att Bolagverket beviljat bolagets ansökan om namnbyte till Moberg Pharma AB (publ), i enlighet med beslut från årsstämman den 23 april 2013.

Bakgrunden till namnbytet är att verksamheten efter förvärvet av Alterna LLC (namnändrat till Moberg Pharma North America LLC) breddats till andra områden än hudsjukdomar. Hudsjukdomar och utvärtes teknologier för tillförsel av läkemedel kvarstår dock som kärnområden för bolagets verksamhet.

”Namnbytet är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Vår verksamhet omfattar redan idag mer än hudåkommor och i takt med att vi fortsätter bygga ett annorlunda läkemedelsbolag kommer vi vara verksamma i ytterligare terapiområden”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Uppgifter om nya kontaktdetaljer och hemsidesadress framgår nedan. Bolagets aktie kommer även fortsättningsvis handlas under kortnamnet MOB på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj kl 12:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Magnus Persson, IR
Mobil:
+46 (0)73 – 355 26 01
Email:
magnus.persson@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ), är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 35 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Emtrix® och Kaprolac®. Emtrix® (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.