Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG PHARMA OCH PALADIN UTÖKAR AVTALET FÖR KERASAL NAIL™ TILL MEXIKO

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att Paladin har erhållit exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Kerasal Nail™ i Mexiko. Kerasal Nail™ är en receptfri (OTC) utvärtes produkt med en unik verkningsmekanism som åstadkommer synlig förbättring redan inom 2-4 veckor. Avtalets finansiella villkor har inte offentliggjorts.

Vi är imponerade av de resurser som Paladin lägger ner på den förestående lanseringen i Kanada och ser fram emot att utvidga vårt samarbete. Mexiko är en stor och växande marknad och vi förväntar oss att Kerasal Nail kommer tas emot lika väl som i USA och många andra länder, där produkten har nått betydande marknadsandelar", sa Peter Wolpert, VD på Moberg Pharma AB.

Om Kerasal Nail och nagelsvamp
Kerasal Nail™ är en utvärtes produkt för att behandla nagelsjukdomar. Efter lanseringen i Norden under hösten 2010 intog den snabbt en marknadsledande position. I USA säljs produkten receptfritt (OTC) under namnet Kerasal Nail™, på andra marknader som Nalox™ och Emtrix®. Säkerhet och effekt har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Kerasal Nail har en unik och snabb verkningsmekanism och kan åstadkomma synlig förbättring redan efter 2-4 veckors behandling. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar cirka 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Det är allmänt känt att behov föreligger av nya effektiva och säkra utvärtes behandlingsalternativ.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj kl 08:30.


För ytterligare information, kontakta:
Peter Wolpert, VD
Telefon: +46 8 522 307 00
Mobil: +46 707 35 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 733 55 26 01
Email: magnus.persson@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 35 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™ and Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.