Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

REKRYTERING SLUTFÖRD TILL KLINISK STUDIE MED MOB-015

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännager idag att patientrekryteringen slutförts i den pågående kliniska fas II studien för MOB-015. MOB-015 är en utvärtes formulering av terbinafin för behandling av nagelsvamp.

Syftet med studien är att bekräfta produktkonceptet för MOB-015 samt ge underlag inför fas III och licensiering. Patienterna behandlas under tolv månader och följs under totalt femton månader med avseende på de effektvariabler som FDA och EMA normalt accepterar för indikationen nagelsvamp. Studien genomförs med ledande expertis inom fältet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

”MOB-015 kan bli ett värdefullt tillskott till vår produktportfölj och vi ser fram emot studieresultaten under nästa år”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Om MOB-015 och nagelsvamp
MOB-015 är en ny utvärtes behandling mot nagelsvamp med både svampdödande, keratolytiska (avlägsnar döda celler från hudens yttersta lager) och uppmjukande egenskaper. Preparatet är baserat på Moberg Pharmas patentsökta formuleringsteknologi, vilken i prekliniska försök visats kunna transportera höga koncentrationer av terbinafin in och genom nagelvävnad. Eftersom MOB-015 appliceras lokalt undviker man biverkningar förknippade med tablettbehandling.

Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ), är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 35 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Emtrix® och Kaprolac®. Emtrix® (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information