Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland.

Prospektet avseende upptagande till handel av aktier i Moberg Pharma AB (publ) finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.mobergpharma.se samt på bolagets kontor, Gustavslundsvägen 42, 167 51 Bromma. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.

Prospektet har upprättats med anledning av upptagande till handel av de 1 081 000 nya aktier i Moberg Pharma som ges ut i samband med den riktade nyemissionen till Bure Equity AB den 1 juli 2013. De nya aktierna förväntas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm i slutet av juli 2013.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2013, kl 15:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35
Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Magnus Persson, IR
Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01
Email: magnus.persson@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ), är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 35 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Emtrix®och Kaprolac®. Emtrix®(Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm.

Se www.mobergpharma.se för mer information.