Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma och Menarini utökar distributionsavtal för Kerasal Nail till Kina

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att Menarini Asia-Pacific, en del av Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag - har beviljats exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Kerasal Nail™ i Kina. Bolagen avser nu att söka godkännande för produkten på den kinesiska marknaden.

Kerasal Nail™ (Nalox/Naloc® eller Emtrix® på vissa marknader) är en receptfri produkt för utvärtes behandling av missfärgade och skadade naglar orsakat av nagelsvamp eller nagelpsoriasis. Kerasal Nail™ har en unik verkningsmekanism som ger synliga förbättringar inom 2-4 veckor. Produkten blev marknadsledande i Norden omedelbart efter lanseringen 2011 och har lanserats i fler än 25 länder, inklusive USA, där den har en ledande position.

Den utvidgade distributionsavtalet bygger på ett befintligt samarbete mellan de två företagen, vilket resulterat i en lyckad lansering av produkten i Italien. I Asien och Stillahavsområdet är Menarini ett ledande regionalt biofarmaceutiskt företag med över 3 500 anställda på 13 marknader och med en dokumenterat god förmåga att lansera och marknadsföra varumärken inom konsumenthälsoområdet. Menarinis globala försäljning överstiger 3 miljarder euro.

Kina, som är världens näst största ekonomi efter USA, utgör en betydande långsiktig tillväxtmöjlighet för Moberg Pharma. Den kinesiska läkemedelsmarknaden väntas ha en fortsatt stark tillväxt och förutspås bli den näst största läkemedelsmarknaden efter USA inom fem år. Enligt IMS[1] kommer 45 procent av den globala tillväxten inom egenvårdsegmentet fram till 2016 hänföras till Kina och Sydostasien.

"Det är en mycket spännande möjlighet att få tillträde till den stora och snabbt växande kinesiska marknaden. Att lansera i Kina innebär utmaningar relaterade till landets storlek, regelverk, infrastruktur och komplexitet. Med sin djupa insikt i de lokala förutsättningarna är Menarini Asia-Pacific därför en idealisk partner i regionen. Det utökade avtalet ger oss möjlighet att bygga vidare på vårt framgångsrika samarbete med Menarini", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

"Vi ser fram emot att introducera Kerasal Nail™ för de kinesiska konsumenterna. Kerasal Nail™ är en attraktiv, receptfri produkt som erbjuder snabb visuell förbättring och effektiv hjälp för patienter med nagelsvampsproblem. Därför har produkten potential att bidra starkt till vår expansion inom receptfria produkter", sade John A. Graham, Chief Executive Officer på Menarini Asia-Pacific.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 8.30 den 22 juli 2013.


[1] AESGP 2012: Rising tide of OTC in Europe, IMS Health

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Magnus Persson, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 733 55 26 01, E-mail: magnus.persson@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är en snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom en egen säljorganisation i USA och försäljning via distributörer i mer än 40 länder. Företagets produktportfölj omfattar produkter för utvärtes behandling av hudsjukdomar och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail® och Kaprolac®. Kerasal Nail® (Nalox™ på många marknader) är den ledande produkten för behandling av nagelsjukdomar på den nordiska marknaden. Portföljen utvecklas ytterligare genom förvärv och licensiering av produkter samt produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery baserad på beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: www.mobergpharma.se.

Om Menarini Asia-Pacific         
Menarini Asia-Pacific är en del av Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag med en historik på över 127 år och nästan 17 000 anställda i över 100 länder. I Asien-Stillahavsområdet är Menarinis vision att bli en ledande leverantör av viktiga varumärken inom hälsovården, för att förbättra livet för människorna i regionen. Menarini Asia-Pacific är verksamt över hela den kommersiella värdekedjan, från godkännande och lansering till lifecycle management, med en diversifierad portfölj av egna och licensierade varumärken inom viktiga terapeutiska områden, inklusive receptfria produkter, dermatologi, primärvård, allergi/andningsvägar, hjärta-kärl, onkologi/specialistsjukvård och mäns hälsa. För mer information om Menarini Asia-Pacific, besök www.menariniapac.com