Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma

Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) har under juli 2013 ökat med 1 081 000 till 11 893 572. Per den 31 juli 2013 finns därmed sammanlagt 11 893 572 aktier och röster i bolaget.

Förändringen är ett resultat av en riktad kontantemission om 1 081 000 aktier till Bure Equity AB beslutad av styrelsen enligt bemyndigande av årsstämman 2013. Emissionen har genomförts för att utöka Moberg Pharmas finansiella flexibilitet avseende potentiella förvärvsmöjligheter.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör
denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2013, kl 08:30

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD
Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35 Email: peter.wolpert@mobergpharma.se 
Magnus Persson, IR Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01 Email: magnus.persson@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ), är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Emtrix® och Kaprolac®. Emtrix® (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.