Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma delårsrapport januari – juni 2013

FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD FINANSIELL STYRKA INFÖR PORTFÖLJEXPANSION

HALVÅRET (JAN-JUN 2013)

 • Nettoomsättning 83,4 MSEK (55,5)
 • EBITDA -7,3 MSEK (9,4), -4,2 MSEK exklusive förvärvsrelaterade kostnader
 • Rörelseresultat (EBIT) -10,3 MSEK (9,3)
 • Resultat efter skatt -7,0 MSEK (39,4)
 • Resultat per aktie -0,65 SEK (4,33)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,09 SEK (0,64)

ANDRA KVARTALET (APR-JUN 2013)

 • Nettoomsättning 44,9 MSEK (24,5)
 • EBITDA -5,1 MSEK (1,4), -5,1 MSEK exklusive förvärvsrelaterade kostnader
 • Rörelseresultat (EBIT) -6,6 MSEK (1,4)
 • Resultat efter skatt -4,3 MSEK (1,4)
 • Resultat per aktie -0,39 SEK (0,15)
 • Operativt kassaflöde per aktie -0,06 SEK (1,71)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET
Under andra kvartalet 2013 har följande viktiga händelser avrapporterats:

 • Bolaget genomförde namnbyte till Moberg Pharma
 • Moberg Pharma och Paladin utökade distributionsavtalet för Kerasal Nail™ till Mexiko
 • Rekryteringen till klinisk studie med MOB-015 slutfördes

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Finansiering av portföljexpansion säkras genom riktad emission om 36 MSEK till Bure Equity
 • Distributionsavtal med Menarini för Kerasal Nail utökat till Kina

VD-KOMMENTAR
Moberg Pharma fortsätter växa i snabb takt. Produktförsäljningen under årets andra kvartal steg med 107 procent jämfört med motsvarande period föregående år. I USA har försäljningen utvecklats över förväntan och vår egen försäljning står för första gången för majoriteten av intäkterna. Kerasal® Nail™ är nu den bäst säljande produkten i sitt segment i USA med en marknadsandel på 19% jämfört med 10% samma period föregående år . Utvecklingen i Europa har hittills i år varit svagare än förväntat. Vi gör stora framsteg på viktiga marknader som Frankrike, Italien och Holland, men vår övergripande tillväxt i Europa pressas av intensifierad konkurrens. Ökad andel egen försäljning förbättrade vår bruttomarginal från 69% till 78% för halvåret.

Ökad distribution för våra nuvarande produkter
I USA har ytterligare detaljistkedjor, bland annat Target, Meijer och Hannaford, tagit in våra produkter. Kerasal® Nail™ finns nu på cirka 30 000 försäljningsställen i USA. I samband med ökad distribution och det positiva mottagandet av Kerasal® Nail™ har vi ökat våra marknadsinvesteringar som normalt toppar under andra kvartalet. Vi fortsätter att utöka vårt nätverk av distributörer i övriga delar av världen. De senaste månaderna har nya distributionsavtal tecknats för två viktiga och växande marknader - Kina och Mexiko - med etablerade och resursstarka läkemedelsföretag (Menarini Asia-Pacific respektive Paladin Labs) som vi känner väl sedan tidigare. Den kinesiska marknaden för receptfria produkter växer snabbt och innebär stora tillväxtmöjligheter på sikt. Arbetet inför en ansökan om marknadsgodkännande i Kina har påbörjats.

Utveckling inom vår pipeline
Den pågående kliniska studien med MOB-015, vår läkemedelskandidat för behandling av nagelsvamp, fortgår enligt plan. Under kvartalet slutfördes patientrekryteringen i studien. För att stärka vår pipeline utvärderar vi kontinuerligt förvärvs- och inlicensieringsmöjligheter med fokus på receptfria produkter för den amerikanska marknaden, men även utvecklingsprojekt och teknologier.

Stärkta finanser och resurser för tillväxt
I början av juli förstärkte vi vår finansiella position genom en riktad nyemission till Bure Equity, vilket ökar våra frihetsgrader för fortsatt tillväxt. Vår organiska försäljningstillväxt tar oss till lönsamhet, även om enstaka kvartal kan visa röda siffror på grund av timing av marknadsinvesteringar och orderläggning. Vi investerar kraftfullt för tillväxt – i våra varumärken genom marknadsinvesteringar framför allt i Kerasal® Nail™ - men också i planerad expansion av produktportföljen genom förvärv och egna utvecklingsprojekt. Vår bedömning kvarstår om att nå lönsamhet på helårsbasis och en EBITDA-marginal på 25 procent inom 2 – 4 år.

Stark efterfrågan för våra produkter, en större geografisk spridning genom nya och utvidgade distributionsavtal och en stärkt finansiell ställning ger oss utmärkta förutsättningar att fortsätta bygga ett annorlunda läkemedelsbolag. Nu vi är redo att öka tillväxttakten genom att addera fler produkter och projekt till vår portfölj genom förvärv och inlicensieringar.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma

TELEFONKONFERENS
VD Peter Wolpert presenterar rapporten på en vid en telefonkonferens klockan 10.30 idag, den 6 augusti 2013. Telefon: 08-506 26 900, ange kod 409017

DENNA INFORMATION
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti 2013, kl. 8:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Wolpert, VD Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35 Email: peter.wolpert@mobergpharma.se    
Magnus Persson, IR Mobil: +46 (0)73 – 355 26 01 Email: magnus.persson@mobergpharma.se

För ytterligare information om Moberg Pharmas verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, www.mobergpharma.se