Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

MOBERG PHARMA INGÅR DISTRIBUTIONSAVTAL FÖR KERASAL NAIL™ I MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) skrev idag under ett exklusivt distributionsavtal med Leosons International för Kerasal Nail™ i Mellanöstern och Nordafrika. Sedan nästan tio år distribuerar Leosons Mobergs varumärke Jointflex® framgångsrikt i regionen. Leosons har för avsikt att lansera Kerasal Nail™ under 2014.

Avtalet omfattar 16 marknader, inklusive Förenade Arabemiraten, Egypten, Irak, Saudiarabien och Tunisien.

”Vi ser fram emot att utöka samarbetet med Leosons och göra Kerasal Nail™ tillgängligt i regionen. Regionen omfattar mer än 200 miljoner invånare och är en växande marknad. Avtalet förväntas bidra till intäkter och resultat från 2014", sa Peter Wolpert, VD på Moberg Pharma AB.

Om Kerasal Nail och nagelsvamp
Kerasal Nail™ är en utvärtes produkt för att behandla nagelsjukdomar. Efter lanseringen under hösten 2010 blev produkten snabbt marknadsledande i Norden och nyligen också i USA. Den internationella lanseringen sker via eget marknadsbolag i USA och tio partners med försäljningsrättigheter på 50 marknader, inklusive EU-5, Kina, Turkiet och Ryssland. I USA säljs produkten receptfritt (OTC) under namnet Kerasal Nail™, på andra marknader som Nalox™/Naloc™ och Emtrix®. Säkerhet och effekt har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Kerasal Nail™ har en unik, snabb verkningsmekanism och kan åstadkomma synlig förbättring redan efter 2-4 veckors behandling. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar cirka 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Det är allmänt känt att behov föreligger av nya effektiva och säkra utvärtes behandlingsalternativ.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wolpert, VD

Telefon: +46 8 522 307 00; Mobil: +46 707 35 71 35; Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, IR
Mobil: +46 76 314 0978; Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober kl. 08:30.

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™ and Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.

Om Leosons International
Leosons International distribuerar läkemedel, receptfria produkter och medicinsk utrustning på flera kontinenter med fokus på Mellanöstern och Nordafrika. Se www.leosonsinternational.com för mer information.