Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas Valberedning utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 23 april 2013 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare som var och en erbjöds att utse en representant att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Moberg Pharmas valberedning inför årsstämman 2014 utgörs av:

  • Mats Petterson, styrelseordförande
  • Per-Olof Edin, utsedd av Östersjöstiftelsen
  • Håkan Åström, utsedd av SIX SIS AG
  • Henrik Blomquist, utsedd av Bure Equity AB (Publ)

Per-Olof Edin har utsetts till valberedningens ordförande. Valberedningen representerar tillsammans 43,5 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget per 30 september 2013.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2014 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer. 

Årsstämman 2014 hålls i Stockholm den 13 maj.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 31 december 2013.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobil: +46 (0)70 - 735 71 35, Email: peter.wolpert@mobergpharma.se   

Peter Östling, IR
Mobil: +46 76 314 0978; Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj inkluderar utvärtes produkter för behandling av hudåkommor och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™ and Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.