Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma rapporterar positiva interimsresultat i klinisk fas II studie för MOB-015

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännager idag positiva interimsresultat från den pågående fas ll studien med MOB-015. Efter sex månaders behandling med MOB-015 är 40 procent av patienterna mykologiskt läkta (svampfria). Inga biverkningsproblem relaterade till produkten har identifierats. MOB-015 är en ny utvärtes formulering av terbinafin för behandling av nagelsvamp.

Syftet med den aktuella studien är att bekräfta produktkonceptet samt ge underlag inför licensiering och fortsatt klinisk utveckling. 25 patienter behandlas under tolv månader och följs under totalt femton månader med avseende på de effektvariabler som FDA och EMA normalt accepterar för indikationen nagelsvamp. Den primära effektvariabeln är andelen patienter som uppvisar mykologisk utläkning, definierat som negativ svampodling och negativ mikroskopi. Patientrekrytering till studien slutfördes under maj 2013 och slutliga resultat förväntas under andra halvåret 2014.

"Interimsdata efter 6 månader är uppmuntrande och indikerar att produkten kan bli mycket konkurrenskraftig”, säger Kjell Rensfeldt, chef för forskning och utveckling på Moberg Pharma.

“Vi är mycket nöjda över dessa interimsdata för MOB-015. Oralt terbinafin är idag förstahandsvalet vid behandling av nagelsvamp. Om slutresultaten följer trenden från interimsdata har MOB-015 potential att bli ett ledande behandlingsalternativ vid nagelsvamp", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Resultaten från interimsanalysen är ingen garanti för att slutresultaten från studien blir positiva.

Om MOB-015 och nagelsvamp
MOB-015 är en ny utvärtes behandling mot nagelsvamp. Preparatet är baserat på Moberg Pharmas patentsökta formuleringsteknologi, vilken i prekliniska försök visats kunna transportera höga koncentrationer av terbinafin in och genom nagelvävnad. Eftersom MOB-015 appliceras lokalt undviker man biverkningar förknippade med tablettbehandling. Nagelsvamp drabbar ca 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Marknaden bedöms överstiga 1 miljard USD. Många patienter förblir idag obehandlade och enligt specialister inom området finns det ett stort behov av nya utvärtes behandlingsalternativ med fördelaktig biverkningsprofil.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december kl 08:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD

Mobile: +46 (0)70 - 735 71 35; Email: peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, IR
Mobile: +46 (0)76 - 314 09 78; Email: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom en egen säljorganisation i USA och försäljning via distributörer i mer än 40 länder. Företagets produktportfölj omfattar produkter för utvärtes behandling av hudsjukdomar och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™ och Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är den ledande produkten för behandling av nagelsjukdomar på den nordiska marknaden. Portföljen utvecklas ytterligare genom förvärv och licensiering av produkter, samt produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: www.mobergpharma.se.