Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma slutför förvärv av receptfria produkter från Bayer HealthCare i USA

Moberg Pharmas förvärv av tre produkter från Bayer HealthCare som offentliggjordes den 6 december 2013 har slutförts. Köpeskillingen uppgick till 4,8 MUSD.

Den förvärvade portföljen inkluderar produkterna Domeboro®, ett topikalt läkemedel för behandling av klåda och irriterad hud; Vanquish®, ett smärtstillande läkemedel; och Fergon®, ett järntillskott. Produkterna säljs genom Mobergs nuvarande försäljningskanaler i USA, framför allt apotekskedjor och större varuhus som Walmart.

Denna Information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 20 december, 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, CEO, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, e-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Peter Östling, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 76 314 09 78, e-mail: peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med direktförsäljning genom en egen säljorganisation i USA och försäljning via distributörer i mer än 40 länder. Företagets produktportfölj omfattar produkter för utvärtes behandling av hudsjukdomar och smärta under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™ och Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är den ledande produkten för behandling av nagelsjukdomar på den nordiska marknaden. Portföljen utvecklas ytterligare genom förvärv och licensiering av produkter, samt produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: www.mobergpharma.se.