Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma och Menarini expanderar samarbete för Kerasal Nail till Sydostasien

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att A. Menarini Asia-Pacific Holdings Pte. Ltd, en del av Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag - har beviljats exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Kerasal Nail™ i åtta länder i Sydostasien.

Det utvidgade distributionsavtalet bygger på ett befintligt samarbete mellan de två företagen, vilket resulterat i en lyckad lansering av produkten i Italien samt ett tidigare distributionsavtal för Kina. I Asien och Stillahavsområdet är Menarini ett ledande regionalt biofarmaceutiskt företag med över 3 500 anställda på 13 marknader och med en dokumenterat god förmåga att lansera och marknadsföra varumärken inom konsumenthälsoområdet. Menarinis globala försäljning överstiger 3 miljarder euro.

Utvidgningen omfattar 8 länder i Sydostasien: Singapore, Taiwan, Indonesien, Filippinerna, Malaysia, Hong Kong, Thailand och Vietnam. De aktuella länderna utgör en marknad på mer än 550 miljoner människor i en av de mest snabbväxande regionerna och utgör en betydande långsiktig tillväxtmöjlighet för Moberg Pharma. Enligt IMS[1] kommer 45 procent av den globala tillväxten inom egenvårdsegmentet fram till 2016 hänföras till Kina och Sydostasien.

"Jag är mycket nöjd över detta avtal som möter ett av våra prioriterade mål för 2014 – att etablera oss på den snabbt växande marknaden i Sydostasien. Vi gör det tillsammans med Menarini Asia-Pacific – en ideal partner för regionen. Regionen har stor potential och avtalet kommer bidra till både intäkter och resultat redan under 2014.”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

"Vi ser fram emot att introducera Kerasal Nail™ på de olika sydasiatiska marknaderna. Kerasal Nail™ är en attraktiv, receptfri produkt som erbjuder snabb visuell förbättring och effektiv hjälp för patienter med nagelsvampsproblem. Därför har produkten potential att bidra starkt till vår expansion inom receptfria produkter", sade John A. Graham, VD för Menarini Asia-Pacific.

Om Kerasal Nail och nagelsvamp
Kerasal Nail™ är en utvärtes produkt för att behandla nagelsjukdomar. Efter lanseringen under hösten 2010 blev produkten snabbt marknadsledande i Norden och nyligen också i USA. Den internationella lanseringen sker via eget marknadsbolag i USA och tio partners med försäljningsrättigheter på 50 marknader, inklusive EU-5, Kina, Turkiet och Ryssland. I USA säljs produkten receptfritt (OTC) under namnet Kerasal Nail™, på andra marknader som Nalox™/Naloc™ och Emtrix®. Säkerhet och effekt har dokumenterats i flera kliniska studier med totalt mer än 600 patienter. Kerasal Nail™ har en unik, snabb verkningsmekanism och kan åstadkomma synlig förbättring redan efter 2-4 veckors behandling. Nagelsvamp är den vanligast förekommande nagelsjukdomen och drabbar cirka 10 procent av befolkningen och är vanligare bland äldre. Det är allmänt känt att behov föreligger av nya effektiva och säkra utvärtes behandlingsalternativ.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 14 februari 2013.


[1] AESGP 2012: Rising tide of OTC in Europe, IMS Health

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Peter Östling, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 76 314 09 78, E-mail: peter.ostling@mobergpharma.se


Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®, Vanquish®, Fergon® och Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.

Om Menarini Asia-Pacific         
Menarini Asia-Pacific är en del av Menarini Group – ett av världens 40 största globala läkemedelsföretag med en historik på över 127 år och nästan 17 000 anställda i över 100 länder. I Asien-Stillahavsområdet är Menarinis vision att bli en ledande leverantör av viktiga varumärken inom hälsovården, för att förbättra livet för människorna i regionen. Menarini Asia-Pacific är verksamt över hela den kommersiella värdekedjan, från godkännande och lansering till lifecycle management, med en diversifierad portfölj av egna och licensierade varumärken inom viktiga terapeutiska områden, inklusive receptfria produkter, dermatologi, primärvård, allergi/andningsvägar, hjärta-kärl, onkologi/specialistsjukvård och mäns hälsa. För mer information om Menarini Asia-Pacific, besök www.menariniapac.com