Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharmas årsredovisning för 2013 offentliggjord

Moberg Pharmas årsredovisning för 2013 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se  

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 15:00 den 11 april 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Peter Östling, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 76 314 09 78, E-mail:
peter.ostling@mobergpharma.se