Hoppa till huvudinnehåll
Bildspel: 

Moberg Pharma förvärvar globala rättigheter till en innovativ topikal formulering för behandling av smärta i munhålan

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att bolaget ingått ett avtal med det danska bolaget Oracain II Aps om att förvärva de globala rättigheterna till en innovativ och patentsökt oral formulering av den kända substansen bupivakain för behandling av smärta i munhålan. Den första indikationen kommer vara smärtlindring för patienter som drabbats av oral mukosit som en följd av deras cancerbehandling.

Oracain har visat lovande kliniska data från flera pilotstudier som stödjer säkerhet och effekt – framför allt att den nya sugtabletten ger signifikant längre och bättre smärtlindring jämfört med tillgänglig behandling med icke opioider för patienter som drabbats av oral mukosit. Moberg Pharma planerar att generera ytterligare effektdata genom en fas ll studie under detta år, följt av pivotala studier och registrering.

Enligt avtalet erhåller Oracain en initial betalning på 1 MSEK, ytterligare 5 MSEK efter positiva fas ll data, samt del av framtida intäkter från den tidpunkt då dessa överstiger Mobergs ackumulerade utvecklingskostnader till lansering. Förvärvet av de globala rättigheterna samt kostnader för fas ll studien finansieras med tillgängliga medel.

Moberg Pharma ser flera intäktsmöjligheter för produkten i närtid – dels utlicensiering av marknadsrättigheter till partners för utvalda territorier efter fas II, men också produktförsäljning som licensförskrivet läkemedel innan registrering. Eftersom det finns ett stort medicinskt behov för smärtlindring vid oral mukosit, kan produkten på detta sätt göras tillgänglig på vissa marknader innan regulatoriskt godkännande. Moberg Pharma kommer också undersöka möjligheten att söka särläkemedelsstatus i USA och EU.

Moberg Pharma har identifierat ytterligare potentiella indikationer - bland annat Sjögren’s Syndrom, Burning Mouth Syndrome, endoskopiska ingrepp, oral intubation och på längre sikt även som receptfritt läkemedel mot halsont. Bolaget uppskattar försäljningspotentialen för produkten till 50-100 miljoner dollar, förutsatt framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit och ytterligare åtminstone en indikation.

Detta är en spännande möjlighet att skapa en unik produkt för ett viktigt medicinskt behov och göra den tillgänglig för patienter i närtid. Oracains lovande resultat indikerar möjligheter att ge patienter med svår smärta i munhålan väsentligt bättre och längre smärtlindring. Förvärvet passar utmärkt i vår strategi att skapa värde genom utveckling av nischprodukter baserat på kända molekyler”, säger Peter Wolpert, VD på Moberg Pharma AB.

Många års klinisk erfarenhet av oral mukosit och frustrationen över de otillräckliga behandlingsalternativen för svår munsmärta har varit drivkrafterna bakom vår innovation. Vi är glada över samarbetet med Moberg Pharma som har resurserna att ta denna viktiga produkt till praktisk användning och nytta för patienter. Oracains vetenskapliga team kommer göra allt vi kan för att stödja Moberg Pharma i den fortsatta utvecklingen.”, säger Ove Andersen, ordförande i Oracain och uppfinnare.

Om oral mukosit och den förvärvade teknologin
Oral mukosit (“OM)” orsakar smärtsam inflammation och sårbildning i munslemhinnan. OM är en vanlig och allvarlig komplikation av cancerbehandling som drabbar många patienter - 80% av patienter som erhåller strålterapi mot cancer i huvud- och nackregionen, nästan samtliga patienter som genomgår benmärgstransplantation och en stor del av de patienter som får cellgiftsbehandling. OM kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling, ökar dödlighet och bidrar till högre sjukvårdskostnader. I USA drabbas ungefär 400 000 cancerpatienter varje år. Teknologin omfattar nya formuleringar - bland annat som sugtablett - av bupivakain, ett långverkande lokalanestetikum som idag är tillgänglig på marknaden i injicerbar form för andra indikationer. Den ursprungliga uppfinningen gjordes av läkare vid Hvidovre Hospital i Köpenhamn understödda av XOventure GmbH och SEED Capital Denmark. 

Denna Information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:30 den 14 april 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Peter Östling, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 76 301 09 78, E-mail: :
peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via ett omfattande nätverk av distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®, Vanquish®, Fergon® och Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Den nuvarande portföljen kommer att kompletteras genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer information.